Informacja o realizacji projektu POWES

Informujemy, że nasza organizacja otrzymała grant na realizację inicjatywy w obszarze ekonomii społecznej w ramach Programu Grantowego w projekcie „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej II”. Nasza inicjatywa pod tytułem „Imprezuj ze strażakami” dofinansowana w kwocie 5 000,00 zł pozwoliła  nam na zakup: termosu gastronomicznego, warnika, transportera […]

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU Z WFOŚiGW W RZESZOWIE

Ochotnicza Straż Pożarna w Lutowiskach informuje, że zrealizowała zakupy w ramach projektu „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Lutowiska celem zwiększenia potencjału technicznego” współfinansowanego ze środków WFOSiGW w Rzeszowie. Przyznaną dotację w kwicie 12 150,00 zł wykorzystano na zakup drabiny trzyprzęsłowej, 3 sztuk mundurów koszarowych […]

Zapytanie ofertowe

Ochotnicza Straż Pożarna w Lutowiskach ogłasza nabór ofert na dostawę następującego asortymentu: Drabina trzyprzęsłowa DNW 3080/3 – 1 sztuka Ubranie koszarowe RIBSTOP 4 częściowe – 3 sztuki Latarka ręczna kątowa M- Fire AG Atex Red – 2 sztuki Termin realizacji: do 30.07.2023 r. Oferty proszę […]

Zebranie sprawozdawcze za rok 2022

Gwarno, wesoło i uroczyście było 11 lutego br. wieczorem w naszej remizie a wszystko za sprawą zebrania sprawozdawczego za rok 2022. Druhny, druhowie, dzieci i młodzież z MDP, Pan Wójt, Przewodniczący Rady Gminy, Komendant PSP, Prezesi zarządów Powiatowego i Gminnego ZOSP RP i jeszcze Ksiądz […]