INFORMACJA O DOFINANSOWANIU Z WFOŚiGW W RZESZOWIE

Ochotnicza Straż Pożarna w Lutowiskach informuje, że zrealizowała zakupy w ramach projektu „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Lutowiska celem zwiększenia potencjału technicznego” współfinansowanego ze środków WFOSiGW w Rzeszowie. Przyznaną dotację w kwicie 12 150,00 zł wykorzystano na zakup drabiny trzyprzęsłowej, 3 sztuk mundurów koszarowych oraz dwóch latarek kątowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.