Informacja o realizacji projektu POWES

Informujemy, że nasza organizacja otrzymała grant na realizację inicjatywy w obszarze ekonomii społecznej w ramach Programu Grantowego w projekcie „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej II”.

Nasza inicjatywa pod tytułem „Imprezuj ze strażakami” dofinansowana w kwocie 5 000,00 zł pozwoliła  nam na zakup: termosu gastronomicznego, warnika, transportera termicznego, dwóch zestawów stołowych, kolumny i namiotu.

Dzięki zakpionemu sprzętowi w ramach odpłatnej działalności statutowej możemy świadczyć usługi obsługi serwisowej małych wydarzeń okolicznościowych z przeznaczeniem dochodu na naszą działalność statutową. Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

Inicjatywa dofinansowywana jest ze środków projektu „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej II” (zwanego też w niniejszej umowie „Projektem”) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.