Zapytanie ofertowe

OSP Lutowiska zaprasza do składnia ofert na dostawę 5 par rękawic strażackich technicznych HOLIK Lesley Plus, rozmiar 12

Termin dostawy – maksymalnie do 30.07.2022 r.

Oferty cenowe można składać do dnia 10 czerwca 2022 r. do godziny 14:00 na adres osp@lutowiska.pl.